Tłumaczenie przysięgłe na język angielski

Proponujemy tłumaczenie przysięgłe na język angielski dokumentów sądowych oraz urzędowych.

  • Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zawierającego pieczęcie sądowe.
  • Tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego.
  • Tłumaczenie dokumentów sądowych – odpisu KRS z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisu Księgi Wieczystej, zaświadczenie z Rejestru Zastawów lub rejestru Dłużników. Dokumenty muszą posiadać pieczęcie urzędowe.
  • Tłumaczenie aktów notarialnych, umów, statusu spółki, stowarzyszenia.

Formularz zamówienia legalizacji dokumentów w MSZ do obrotu za granicą: