Polityka Prywatności

W związku z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)  poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały przy realizacji zamówień.

1. Zbieranie danych podczas zamawiania usług.

Korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej wymagamy o podanie danych osobowych identyfikujących Zamawiającego czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail lub NIP oraz dane dotyczące formy płatności. Ze względu na specyfikę zamówienia wymagamy oryginału dokumentów, na których znajdują się dane osobowe, klasyfikujemy je jedynie jako dane niezbędne do realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane zatem wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Składając zamówienie zamawiający akceptuje regulamin zawarty na stronie internetowej i politykę prywatności. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje: Przemysław Małek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „SI 24”. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.

Proces zbierania danych zaczyna się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty osoby zainteresowanej, np. adres IP komputera, typ i rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, itp. Wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej, wysyłając e-mail lub kontaktując się z Nami telefonicznie, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy itp., dane te potrzebne są w celu realizacji zamówienia. W ramach realizacji zamówienia przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi – powiązane z naszymi usługami. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich tłumacze przysięgli, notariusze, firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2. Wykorzystywanie zbieranych danych

Nie sprzedajemy danych zebranych o Zamawiającym osobom trzecim. Dane zbierane podczas składnia zamówień są wykorzystane tylko w celu realizacji zamówień, które nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku korzystania z naszych usług, gdyż bez ich podania nie możemy realizować oferowanych usług.

Dane zbierane automatycznie używane są do analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, ustalając lokalizacje demograficzną o użytkownikach, lub do zbadania zainteresowania użytkownika zawartością strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o wszystkich użytkownikach serwisu. Informacje zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Naszą firmą są wykorzystane tylko w celu odpowiedzi na zadawane pytania przed realizacją zamówień. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli Inspektora Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione kontrolerowi . W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu oraz podania fałszywych danych, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, mamy prawo udostępnić zebrane dane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do obsługi po sprzedażowej (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

3. Kontakt z Zamawiającym

W procesie realizacji naszych usług, otrzymujesz na adres e-mail informację o statusie realizowanego zamówienia. Zastrzegamy sobie również kontakt telefoniczny, jeżeli będziemy mieli zapytania lub ważne informacje dotyczące zamówienia lub będzie konieczne potwierdzenie przekazanych danych.

4. Zmiana zebranych danych

Państwa uprawnienia w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku: sprostowanie (poprawienie danych); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone; ograniczenia przetwarzania danych; dostęp do informacji o danych oraz samych danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pisemnie na adres siedziby firmy: ul. Odkryta 48E lok. 609, 03-140 Warszawa lub mailowo na adres: si24@si24.pl Danych zbieranych automatycznie oraz użytych do transakcji zakupu (płatności) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią operacji księgowych.

5. Zmiany polityki prywatności dostępnej na stronie.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

6. Kontakt

Firma obsługująca:
SI 24 ul. Odkryta 48E/609, 03-140 Warszawa, Polska

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z e-mail:si24@si24.pl