Regulamin

Regulamin określa informacje, oraz zasady korzystania z usług za pośrednictwem serwisu internetowego Apostille24.pl.

USŁUGA

Usługa świadczona przez Serwis internetowy Apostille24.pl polega na wykonaniu usług legalizacji dokumentów w MSZ Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, generowany jest wniosek o legalizację pracy, pobytu dokumentów. Na podstawie wymagań kierujmy całym procesem imigracyjnym. Zalegalizowane dokumenty klauzulą Apostille odsyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (priorytetem) na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia.

OPŁATY

Za wykonanie usług w procesie legalizacji / apostille dokumentów pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie Apostille24.pl, który szczegółowo określa opłaty za usługę, opłaty urzędowe oraz koszty przesyłki.

TERMINY

Realizacja zamówień wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest uzależniona od daty otrzymanych dokumentów, rodzaju trybu realizacji Normalny lub Ekspress oraz godzin urzędowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zalegalizowane dokumenty odsyłane są na wskazany adres podany w zamówieniu.

Po zalegalizowaniu dokumentów usługę uznaje się za zrealizowaną. Bez otrzymania oryginałów dokumentów nie możemy zrealizować zamówienia.

REKLAMACJE

Serwis Apostille24.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu legalizacji / apostille z powodu awarii systemu informatycznego MSZ, zamknięcia urzędu oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Legalizowane są tylko oryginalne dokumenty z pieczęciami wydane przez urzędy w Polsce. Dodatkowo możemy wykonać skan dokumentów i niezwłocznie przesłać na e-mail w formacie PDF. Po otrzymaniu dokumentów do legalizacji nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia gdyż są to dokumenty urzędowe i nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia w serwisie Apostille24.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz akceptowaniu polityki prywatności zgodnie z przepisami RODO.